Peradaban Islam

Materi kajian “Peradaban Islam” dari berbagai latar belakang disiplin ilmu sangat penting bagi kader ulama’. Untuk itu dalam kajian ini peserta akan mendalami bagaimana Islam membentuk sebuah peradaban, dan juga bagaimana peradaban yang dibentuk Islam tersebut. Kajian ini akan diisi oleh beberapa pakar dalam bidangnya yang akan menyampaikan peradaban Islam sesuai bidangnya masing-masing, seperti dalam bidang ilmu, filsafat, ekonomi, politik dan pendidikan.

Dosen Pengajar

Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, B.A., M.Phil., M.A.Ed.

Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, B.A., M.Phil., M.A.Ed.

Peradaban Islam
Ph.D in Philosophy and Islamic Thought, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Malaysia. Professor on Islamic Philosophy.
Dr. Khoirul Umam, M.Ec.

Dr. Khoirul Umam, M.Ec.

Ekonomi Islam
Ph.D on Islamic Economy in UII Yogyakarta.
Dr. Adian Husaini, M. Si.

Dr. Adian Husaini, M. Si.

Pendidikan Islam
Ph.D in Philosophy and Islamic Thought, International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Malaysia.
Dr. Henri Shalahuddin, MIRKH.

Dr. Henri Shalahuddin, MIRKH.

Peradaban Islam
Ph.D on Islamic Studies in University of Malaya, Malaysia.
Dr. Jarman Arroisi, M.Ud,

Dr. Jarman Arroisi, M.Ud,

Psikologi Islam
Ph.D on Dirasah Islamiyah in UIN Sunan Ampel, Surabaya.
Dr. Mohamad Latief, M.A.

Dr. Mohamad Latief, M.A.

Politik Islam
Ph.D on Political Studies in University of Malaya, Malaysia.